HlavniStranka

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci Vašeho gastro provozu zpracujeme v jakémkoli stupni – studie proveditelnosti, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení či realizační dokumentace pro provedení stavby. Samozřejmostí je úspěšné projednání na příslušných úřadech, včetně získání kladného stanoviska orgánu hygienického dozoru. Při zpracovávání dokumentace koordinujeme veškeré kroky s generálním projektantem či s jednotlivými profesemi nebo přímo s investorem.

Výběrová řízení gastro

Velké zkušenosti máme také s přípravou podkladů pro výběrová řízení na dodavatele gastro vybavení, ať už jde o soukromý sektor či o podklady pro veřejné zakázky. Naše podklady obsahují férově nastavené podmínky, které dávají investorovi možnost jasného srovnání a výběru nejkvalitnější nabídky dle různých parametrů – cena, kvalitativní standard, záruční a pozáruční péče, energetická náročnost atd – všechny parametry od nás obdržíte jasně a přehledně ke srovnání.

Gastro vybavení

Součástí naší práce je také doporučení konkrétního typu gastro vybavení. Vycházíme přitom vždy z potřeb konkrétního provozu. Ten by měl dle našeho názoru mít vždy na výběr z různých kvalitativních variant, znát jejich výhody a nevýhody a na základě těchto informací se samostatně rozhodnout pro nejvhodnější řešení. Při výběru zařízení bereme ohled nejen na počáteční investici, ale zohleňujeme také jeho životnost, spolehlivost či energetickou úspornost.

Spolupráce s architekty

Často coby projektanti profese gastro spolupracujeme s architekty a architektonickými ateliéry. Touto formou jsme se podíleli na přípravě projektové dokumentace pro řadu školských zařízení, hotelových restaurací, domovů pro seniory, či různorodých developerských projektů. Zcela zásadní je z našeho pohledu u zakázek většího typu koordinace s ostatními profesemi.  Pro zajištění kompatibility a jednoduché návaznosti používáme software společnosti Autodesk.

Jak pracujeme

Jsme přesvědčeni, že kvalitně zpracovaný projekt Vám ve výsleku ušetří nejen čas, ale také finance.

Zcela zásadní je pro nás komunikace s klienty, dokonalá znalost jejich potřeb a možností, které poskytují jejich prostory – díky tomu jsme schopni určit přesné požadavky na vznikající gastro provoz.

Díky bohatým zkušenostem s navrhováním gastro provozů a znalostem jednotlivých kroků při jejich uvádění do života, jsme schopni poskytnout v rámci tvůrčí fáze klientům cenné rady a doporučení.

Velký důraz klademe na efektivitu navrhovaného gastro provozu. Ta podle nás spočívá v systematickém uspořádání gastro provozu a jeho jednotlivých úseků při současném zohlednění prostorových možností, konceptu, kapacity a dalších aspektů. V našich projektech se proto snoubí požadavky klientů s exaktními výpočty.

Exaktní výpočty nám poté pomáhají navrhnout optimální rozvržení gastro provozu tak, aby pro jednotlivé úseky byla vyhrazena dostatečná (nikoli však zbytečná) kapacita – výrobní, prostorová atd.

U námi realizovaných projektů garantujeme souhlasné stanovisko příslušné hygienické stanice.

Reference

Hotel Thermal – Karlovy Vary

Pro známý lázeňský hotel jsme připravili prováděcí projektovou dokumentaci, která zásadním způsobem modernizovala kuchyňský provoz hotelu.  Kromě zázemí (sklady, varna, úsek mytí nádobí atd.) byl nově navržen také výdej jídel a nápojů formou bufetu. Dispozice i navržené zařízení umožňuje komfortní provoz restaurace i při jejím plné obsazenost, tj. v jednom okamžiku až 520 osob s možností výběru a la carte.

Restaurace Osegg – Osek

Vypracovali jsme kompletní projektovou dokumentaci pro restauraci v historické budově Cistercáckého kláštera Osek. Celý gastro provoz je propojen s pivovarem, v historické budově se podařilo skloubit šetrný přístup k objektu s moderní technologií, která umožňuje plnohodnotný provoz restaurace. Prováděcí dokumentace zahrnuje řešení varny s přípravnýmu, zázemí včetně skladových prostor, mytí nádobí, ale také moderní bar s výčepem místního piva.

 

Základní škola Poštovní – Karlovy Vary

Prováděcí projektovou dokumentaci jsme v rámci plánované kompletní rekonstrukce (zahrnující také stavební práce) vypracovali ve spolupráci s předním projekčním ateliérem z regionu. Výsledkem je provoz s kapacitou až 600 obědů denně, kde probíhá kompletní příprava pokrmů. Kromě stavebních úprav dojde také ke kompletní obměně technologie varny, přípraven, skladů a mycích úseků. Nově bude dodán také objednávkový systém pro strávníky.

BWI Group – Cheb

V prostorách výrobní společnosti z oblasti automobilového průmyslu, BWI Cheb, jsme vytvořili na poměrně omezeném prostoru moderní výdej jídel. Součástí je samozřejmě prostor pro kompletaci dovážených pokrmů, jakož i jejich regeneraci či udržování v konvektomatu a možnost kompletního umývání. Zajímavou výzvou u tohoto projektu byla nutnost koordinovat postup nejen se zahraničním investorem, ale také s developerskou společností. Web BWI Group

Domov pro seniory – Říčany u Prahy

Kompletní projektovou dokumentaci jsme zpracovali pro Domov pro seniory umístěný v Říčanech u Prahy. Na provoz tohoto typu jsme museli počítat s poměrně vysokou kapacitou, tj. až 200 osob. Samozřejmostí bylo komplexní řešení, které zahrnovalo nejen dispozici, doporučenou technologii atd., ale počítalo také s distribucí pokrmů a nápojů v rámci domova pro seniory pomocí tabletového systému.

Kontakt

tel:   +420 774 637 294

eml:   info@projektgastro.cz

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat, velmi rádi Vám je zodpovíme.

Nejdostupnější jsme v Karlových Varech, kde máme oficiální sídlo. Potkat se s námi můžete také v naší kanceláři v Praze, nebo dle Vašich potřeb kdekoliv po České republice.